Privacybeleid Homerr B.V.

1. Algemeen

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Homerr B.V. met betrekking tot de verwerking , van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website Homerr.com (“Website”) en alle gerelateerde websites, applicaties, diensten, platformen en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen.

Toestemming en reikwijdte

Door gebruik te maken van Homerr.com en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u in met het verwerken van persoonsgegevens door of namens ons, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Algemene voorwaarden. Homerr B.V. kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 februari 2020.

2. De persoonsgegevens die wij verzamelen

U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden en u kunt kiezen voor het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. Onder “Persoonsgegevens” wordt verstaan: “alle informatie overeen geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon [...]; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, Diensten en tools gebruikt of opoverige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons wordengestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. We slaan onder andere op van welke Services (pickup, delivery of return) u gebruikt maakt, wie de service biedt (hierna te noemen “Homerr”) en welke pickup, delivery en return afspraken onderling worden gemaakt. Deze informatie wordt gekoppeld aan uw account. Ook slaan wij op de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, het soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over de computer enverbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar Homerr.com, verwijzende URL, instellingsgegevens, IP-adres en informatie die wij verzamelen met behulp van cookies, web beacons en Google Analytics

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot
● Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een pakket aanmeldt voor verzending via Homerr bv;
● Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die u afneemt;
● Aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of Diensten van derden;
● Gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden;
● Gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

Gegevens uit andere bronnen

Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet. Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers, onder meer door deze gegevens op te slaan in de Database van Homerr B.V. De gegevens die Homerr B.V. in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door Homerr B.V. vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van Homerr B.V. die door middel van een melding informatie aan Homerr B.V. of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de Homerr B.V. website. Voor meer informatie over het Meldpunt Internetoplichting, klik hier.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:
● Om u toegang te geven tot onze diensten en klanten ondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
● Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven;
● Om onze Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
● Om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze Diensten, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw bericht voorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid;
● Om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wijde gegevens verzamelden.

Gegevens delen met en registratie op social media sites

Wij kunnen sign-on diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere websites toegang te krijgen tot de website Homerr.com ofgerelateerde websites. We kunnen ook Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met social media websites van derden, zoals Facebook, Google Plus, LinkedIN en Twitter. Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw HomerrB.V. account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
● Homerrs. Indien u gekozen heeft gebruik te maken van de diensten van de serviceverlener, om verdere communicatie en/of de eventuele verdere af handeling met betrekking tot de aangeboden Dienst van de Homerr mogelijk te maken, beperkt tot uitwisseling van Naam, Adresgegevens en Telefoonnummer.
● Logistiek dienstverleners en webshops. Om gebruik te maken van de dienst waarbij het afleveradres afgestemd wordt op die van de Homerr, kan het zijn dat uw gegevens, beperkt tot Naam, Adresgegevens en Telefoonnummer, worden doorgegeven aan Webshops en Logistiek dienstverleners binnen en buiten Europa. Hierbij kan de regel- en wetgeving op het gebied van privacybescherming afwijken van het beleid in de Europese Unie en mogelijk niet dezelfde bescherming bieden. Door gebruik te maken van Homerr B.V. stemt u er, voor zover nodig, mee in dat uw (persoonsgegevens buiten Nederland en buiten de Europese Unie worden doorgegeven. Deze doorgifte door Homerr B.V. zal te allen tijde gebeuren in overeenstemming met artikel 44 tot en met 50 van de AVG.)
● Dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met hetaanbieden van onze Diensten op de website (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketingbureaus en technische ondersteuning): in dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van Homerr.com.
● Bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Indien wijdaartoe verplicht zijn c.q aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen: Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of Indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten(zoals fraude, bedrog of vervolging); of Indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met Homerr.com (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking). Ondernemingen waarmee wij in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen. Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij – in ons streven om uw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Gegevens die u deelt op Homerr.com: Op onze Website hebben gebruikers de mogelijkheid om gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een gebruiker of Homerr, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen. Wij raden u sterk aan om, indien u onze Website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

4. Marketingdoeleinden

U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of Diensten van Homerr B.V. die interessant voor u zouden kunnen zijn. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren. Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw bericht voorkeuren aangeven via onscontactformulier.

5. Cookies

Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op uw privacy en worden anoniem ingezet.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website gebruikt wordt en of (en op welke wijze) onze communicatie wordt gelezen. Door dit te meten, kunnen we onze website en communicatie blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Let wel op dat dit een beperkte functionaliteit van de website tot gevolg kan hebben. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google zoals hierboven beschreven. Ook kunt u registratie door Google van de gegevens, die via de cookies over uw bezoek aan deze website werden verkregen (incl. uw IP-adres), voorkomen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser-plugin te installeren.

6. Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens en account-, order- gegevens op uw verzoek verstrekken, wijzigen, rectificeren en verwijderen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw account of een verzoek te plaatsen via het contact formulier.
Wanneer u een verzoek plaatst, zult u uw verzoek mogelijk niet meer kunnen veranderen of verwijderen.

Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u dit doen door te kiezen voor ‘Account verwijderen’ bij uw Account. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op de website. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Indien wij voor de verwerking van uw Persoonsgegevens gebruik maken van een derde partij, zullen wij ervoor zorg dragen dat deze derde partij bij de verwerking alle wettelijke verplichtingen in acht neemt, zodat het benodigde beschermingsniveau van uw Persoonsgegevens gehandhaafd blijft. In dat kader zullen wij met deze derde partij een verwerkersovereenkomst aangaan.

8. Andere informatie

Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”): Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van Homerr.com toe tevoegen aan uw mailing en/of bellist (e-mail, telefoon of post), zelfs niet wanneer een gebruiker een dienst heeft afgenomen, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), of indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door Homerr B.V. gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via ons contactformulier met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.

Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden.

Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit privacybeleid, is dit privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van uverzamelen. Homerr.com heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

Contact: Mocht u nog vragen hebben over Homerr B.V. en onze Website dan kunt u contact met ons opnemen door te navigeren naar homerr.com/help